Členovia

Funkcionári DHZ Rovinka:

npor. Ing. Michal Dubovan – predseda DHZ
por. Peter Moravčík – podpredseda, veliteľ DHZ
pplk. Ing. Martina Mandlíková – tajomníčka DHZ
Peter Rovňak – pokladník DHZ
Mgr. Barbora Jediná – revízor DHZ
Bc. Samuel Prítrský  – strojník DHZ

Zbor DHZ Rovinka:

1Ján Kufel
2Lucia Frisová
3Mgr. Barbora Jediná
4Alexander Mandlík
5Ing. Martina Mandlíková
6Samuel Marčan
7Dušan Novakovský
8Peter Rovňak
9Bc. Adam Rajecký
10Peter Moravčík
11Martin Sabo
12Jakub Dudoň
13Bc. Samuel Prítrský
14Michal Dubovan
15Jaroslav Liegler
16Ing. Rasťo Beňo
17Ladislav Jediný
18Lukáš Braun
19Dana Bombalová
20Matúš Horný
21Veronika Kalapová
22Marek Kupkovič
23Filip Beňuška
24PharmDr. Vladimír Dudoň
25Nikola Gajdošová
26Michaela Vagánková
27Ing. Viera Tekauer
28Alexandra Štofaníková
29Jakub Jediný
30Dávid Dikasz
31Mgr. Zuzana Božiková
32Dana Jelínková Nemčická
33Janka Jediná