plk. Ing. Martina Mandlíková

V tomto týždni Vám prinášame pár slov o súčasnom predsedovi DHZ a zástupcovi veliteľa DHZO Rovinka plk. Ing. Martine Mandlíkovej.

Moje meno je Martina Mandlíková. Tým, že pracujem v Hasičskom a záchrannom zbore 20 rokov mi táto forma pomoci bola vždy blízka. Preto som sa po prisťahovaní do obce snažila aktívne zapojiť do jej „chodu“ a začala som hľadať dobrovoľných hasičov. Bohužiaľ pôvodný zbor už nebol funkčný, tak som oslovila svojich kolegov Miška Dubovana a Peťa Moravčíka, či pridajú „ruku k dielu“ a pomôžu mi opäť obnoviť dobrovoľných hasičov v Rovinke.

Začali sme od nuly a dnes máte možnosť vidieť, kam sme sa posunuli. Stojí tu nová zbrojnica s technikou, materiálno-technickým zabezpečením, ale čo je podstatnejšie – našli sme tu rovnako nadšených úžasných ľudí s veľkým srdcom, ktorí pôsobenie v DHZ a DHZO Rovinka považujú za svoje poslanie pomáhať druhým a ja za nich všetkých úprimne z celého srdca ĎAKUJEM.
Sú to skvelí ľudia, ktorí tvoria „mozaiku“ rôznych zručností. Spoločne obetujeme svoj voľný čas, aby sme sa mohli starať o vašu bezpečnosť, robiť osvetu a učiť ďalšie generácie nezištne pomáhať.

PS: Dvere máme stále otvorené pre všetkých nadšencov dobrej vôle