Zuzka Servanská

Dnešné predstavenie patrí Zuzke Servanskej, ktorá našla „svoju cestu a poslanie“ v našej DHZ pri práci s deťmi, ktoré chodia do nášho hasičského krúžku. Je učenlivá, kreatívna a naše hasičské deti ju majú veľmi radi. A teraz pár jej vlastných slov o pôsobení v DHZ Rovinka.

Ahojte, volám sa Zuzana. Momentálne bývam v Kalinkove, ale Rovinka je mi veľmi blízka, keďže som tu žila pár rokov a stále ju navštevujem. K dobrovoľným hasičom som sa pridala, pretože som už dlho sledovala ich aktivitu a veľmi ma lákalo stať sa súčasťou skupiny týchto skvelých ľudí s veľkým srdcom, ktorí obetujú svoj voľný čas pomoci komunite. Páčia sa mi aktivity, z ktorých má prospech celá obec. Je to úžasný pocit pridať ruku k dielu a mať možnosti stretávať a spoznávať stále nových ľudí z okolia. Zúčastňujem sa aj iných dobrovoľníckych aktivít a som rada, ak môžem vrátiť niečo späť svojmu okoliu. V neposlednom rade sa človek naučí množstvo nových vecí, ktoré môže zužitkovať aj v bežnom živote. Ďakujem, že môžem byť súčasťou tejto hasičskej rodiny.