Poď medzi nás

Nejedno dieťa fascinovane pozerá ako po ulici uháňa veľké červené auto s majákmi.

Dnes už vieš, že byť hasičom neznamená len hasiť oheň, ale znamená to túžbu pomáhať druhým ľuďom, ktorí sú v núdzi.
Niekedy je to zaplavená pivnica, inokedy padnutý strom, či osy a sršne niekde pod strechou. Do našej práce patrí aj dezinfekcia v rámci obce po testovaní Covid-19, ale aj také činnosti, ako pomoc pri zabezpečení kultúrnych podujatí. Venujeme sa tiež práci s mládežou a vedieme krúžok hasičského športu. A samozrejme nechýbajú ani plamene, či prvá pomoc pri dopravných nehodách.
Sme skrátka všade tam, kde nás je potreba.

Tieto činnosti robíme radi, avšak aby sme ich mohli robiť, potrebujeme ľudí zmýšľajúcich podobne ako my.
Ak sa vidíš v činnostiach popísaných o pár riadkov vyššie, potrebujeme práve teba.


Prihláška do DHZ

Všetky údaje sú spracovávané v súlade s GDPR