Danka Jelinková Nemčická

Naša Danka trošku váhala s nástupom do DHZ Rovinka, ale neodolala, lebo,, hasičské srdce,, nedá pokoj a pritiahlo ju k nám. My sme radi, že toto šikovné žieňa je súčasťou ,,mozaiky,, tvoriacej DHZ Rovinka. Dnes sa Vám prihovára Danka Jelinková Nemčická.

Dlhšiu dobu som premýšľala, ako by som mohla aktívne prispieť k lepšiemu životu v našej obci a dobrovoľný hasičský zbor mi dal tú možnosť. Dobrovoľníctvo je pre mňa spôsob, ako sa podieľať na rozvoji a zlepšovaní svojho okolia. Spoznala som skvelý tím, som vtiahnutá do diania v obci a zároveň sa teším na nové výzvy. A aj keď popri mojej časovo náročnej práci, svojej rodine, záhrade, psoch a nejakom tom pohybe veľa času neostáva, tak predsa len sa to snažím skĺbiť a pomôcť pri práci DHZ.

A ako hovorí Martin Luther King Jr., „Najlepší spôsob, ako nájsť šťastie pre seba je hľadať ho v službe druhým.”