Jaroslav Liegler

Nie, nie, ešte sme nepredstavili všetkých členov. Mali sme len menšiu prestávku kvôli dovolenkám. Dnes Vám predstavíme jedného z veľmi šikovných členov, ktorý to „ťahá“ s nami od začiatku Jarka Lieglera.
A teraz jeho slová, prečo ho napĺňa byť dobrovoľným hasičom.

Vždy som obdivoval prácu hasičov. Je to práca, pri ktorej využívate svoje vedomosti nadobudnuté štúdiom, skúsenosti získané náročnými cvičeniami a reálnymi zásahmi. Je to služba pre nás všetkých a všetko okolo nás. Plná adrenalínu, disciplíny, vedomostí, skúseností, lásky, obety a ochoty. Toto sú hodnoty, ktoré ma viedli stať sa dobrovoľným hasičom obce. Byť jedným z členov zboru a súčasťou úžasného kolektívu.