Rastislav Beňo

V predchádzajúcich týždňoch sme Vám prestavili výbor DHZ Rovinka.
Od dnešného dňa sa Vám budú prihovárať každý týždeň naši členovia. Veríme, že si radi prečítate ich predstavenie a dôvod, ktorý ich priviedol do DHZ Rovinka pomáhať.

Rastislav Beňo dobrovoľný hasič DHZ, DHZO Rovinka a dobrovoľný záchranár SČK.

Mám šancu spoznať tu tých správnych ľudí, ktorí neľutujú svoj čas a ktorí sú pripravení obetovať svoje pohodlie pre pomoc iným. Môžem sa niečo od nich naučiť a zároveň im na oplátku odovzdať aj veľkú časť svojich vedomostí. Ako dobrovoľný záchranár červeného kríža som sa toho dosť naučil o prvej pomoci. V DHZ tieto znalosti môžem doplniť o pomoc pri požiaroch, nehodách, či živelných udalostiach.

Takže je to vlastne kvôli ľudom. Kvôli tým, ktorých som vďaka DHZ spoznal a ešte spoznám, ale tiež kvôli tým, ktorým dúfam pomôžem, ak to bude potrebné.