Kontakt

Dobrovoľný hasičský zbor Rovinka

sídlo:  Hlavná 350, 90041, Rovinka okr. Senec

IČO: 001774747288

Bankový účet: IBAN SK2809000000005159526402

email: info@hasicirovinka.sk

Výpis z evidencie občianskych združení

Notársky centrálny register

Dôležité telefónne čísla:
Linka tiesňového volania (hasiči, rýchla zdravotná pomoc, polícia) – 112

Hasiči – 150
Rýchla zdravotná pomoc – 155
Polícia – 158

Letecká záchranná služba – 18 155
Horská záchranná služba – 18 300

Stanovy DHZ Rovinka