Kvetoslava Dubovanová

Dnešné predstavenie je venované našej novej členke a zároveň hospodárovi DHZ Rovinka – Kvetoslave Dubovanovej.

Do DHZ Rovinka ma priviedol syn Miško Dubovan, ktorý bol profesionálny hasič a spoluzakladateľ. Zaujala ma možnosť pomáhať s deťmi na hasičskom krúžku, kde som zapojila aj vnúčence. Súčasne som sa podujala viesť aj ekonomickú agendu a bola som zvolená za hospodára DHZ. Pokladám za dôležité viesť deti k zdravému pohybu a rozširovať ich vedomosti v oblasti prvej pomoci a požiarnej bezpečnosti.