Výzva HaZZ

HaZZ eviduje za mesiac marec nárast požiarov až o 15 %, a to najmä v prírodnom prostredí a v domácnostiach.
Prezídium HaZZ vyzýva občanov, aby sa správali zodpovedne v domácnosti, pri záhradkárskych prácach a vyvarovali sa najmä spaľovaniu odpadu, lístia, konárov a zvyškov rastlín v prírodnom prostredí!
Profesionálni hasiči denne participujú na plnení úloh a opatrení v súvislosti s elimináciou následkov pandémie koronavírusu na Slovensku, zabezpečujú odber vzoriek občanom s podozrením na ochorenia COVID-19, dodávky a distribúciu zdravotníckeho materiálu a dezinfekčných prostriedkov, dekontamináciu karanténnych zariadení, stavajú krízové stany pri zdravotníckych zariadeniach, merajú teplotu občanom na vyhradených úsekoch hraničných prechodov, a zároveň musia zabezpečovať štandardnú výjazdovú činnosť a pomoc občanom.

Za posledných 5 dní zaznamenali nárast výjazdov k požiarom v prírodnom prostredí, a to na viacerých miestach Slovenska. Požiare hasili v katastri obce Domaniža v Šibeničnej doline v nedostupnom teréne, tiež na rúbanisku v katastri obce Ochodnica, v sobotu boli vyslaní a stále zasahujú pri požiari senníka v obci Závod, tri desiatky hasičov momentálne zamestnáva rozsiahly požiar rúbaniska v katastri obce Oščadnica.
Už 15 okresných riaditeľstiev HaZZ vyhlásilo pre celé územie svojho okresu čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, pričom jeho nerešpektovanie môže skončiť pokutou vo výške 331 eur pre fyzické osoby, pre podnikateľov sa suma môže vyšplhať až do výšky 16 596 eur!