Výročie obnovenia našej činnosti

Dňa 14.3.2019 sa na ustanovujúcej schôdzi obnovila činnosť DHZ Rovinka ako územnej organizačnej jednotky DPO SR.

Pri tejto príležitosti bol obci Rovinka odovzdaný prvý prírastok hasičskej techniky – protipovodňový vozík, ktorého výbava do dnešného dňa neustále slúži občanom obce.

Dovoľte nám zároveň touto cestou pri príležitosti štvrtého výročia obnovenia činnosti oznámiť, že vám budeme postupne predstavovať členov DHZ Rovinka, ktorí sa vám touto cestou budú prihovárať a „prezradia“ vám dôvod, prečo sa rozhodli obetovať svoj voľný čas a starať sa o vašu bezpečnosť.

Ďakujeme a nesmierne si vážime vašu podporu