Výjazd 10/2024

Ani nás neminuli následky nedeľnej búrky a tak na pokyn operačného strediska sme vykonali výjazd č. 10 na odčerpanie vody zo zaplavenej pivnice. Náš výjazd bol sprevádzaný svetelnou šou na oblohe, ktorá krásne dopĺňala naše majáky.

Majiteľom prajeme úspešne zvládnutie náročnej situácie a skoré odstránenie príčiny