Upracme si Rovinku

čistenie Rovinky

Múdre knihy hovoria, že ak chce človek zmeniť svet, má začať od seba. My sme sa rozhodli na základe vnútorného presvedčenia a v duchu dobrovoľníctva, že tu chceme byť pre vás a nezištne pomáhať. Možno dnes nešlo o “akčný zásah” hasičov, ale svojou účasťou na dnešnej brigáde, sme chceli prispieť ku vyčisteniu a ochrane životného prostredia v našej obci. My sme tu v Rovinke, toto je naše miesto na zemi, kde svojím prístupom a ochotou vieme začať meniť svet. “Bohu na slávu, blížnemu na pomoc.”