Kvapka krvi “CORONA”

Darovať krv, znamená darovať život. Je úžasné, že týmto jednoduchým spôsobom môžeme pomôcť druhým ľudom. V tejto ťažkej chvíli, ktorú nám spôsobil vírus COVID-19 sa dvaja naši členovia Samo a Dušan rozhodli aj touto formou pomôcť lebo aj v týchto situáciách sú ľudia, ktorí tú krv potrebujú. Za všetkých ĎAKUJEME