Rekapitulácia

Keď sa človek rozhodne, že bude dobrovoľne a nezištne pomáhať, nikdy nevie, čo ho na tejto ceste podávania pomocnej ruky stretne a o akú pomoc pôjde. S obdivom a obrovským rešpektom sa dívam na všetkých, čo sa ku mne pridali a vďaka ním vznikla DHZ Rovinka. Verte mi, že za tieto 3 roky mi nikdy nepovedali nie a vždy išli pomôcť. Či je oheň, či je dážď, či je covid a aj v dnešných časoch sú všade tam, kde treba,, pridať ruku k dielu,, a pomôcť. Ďakujem za každého jedného z nich a pre každého, kto sa rozhodne ísť pomáhať máme dvere otvorené.

S úctou Martina Mandlíková