Požiar 22.6.2023

Všeobecných informácií o veľkom požiari, ktorý sa udial vo štvrtok u nás v Rovinke bolo mnoho a preto Vám chcem priblížiť osobnejšie náš zbor.

Dovoľte mi zdieľať osobný pohľad na tento výjazd :

Po vyhlásení požiaru bolo naše vozidlo s najväčším objemom vody CAS 32 Tatra 815 a prvou posádkou členov na mieste do 10 minút.

Za tým v krátkom čase prišlo naše druhé výjazdové vozidlo Iveco Daily. Naši členovia začali hneď s hasením požiaru a zásobovaním cisterny vodou. Títo prví zásahoví členovia čelili obrovským teplotám sálavého tepla. Okamžite sa dali do pohotovosti všetci vyjazdoví členovia, ktorí neboli v Rovinke. V práci si nahlásili dovolenky, odišli z práce, prerušili služobné cesty, aby striedali tých, čo boli na začiatku výjazdu. Naša Zuzka, ako zdravotná sestrička, pomáhala aj ako zdravotník. Ihneď po príchode na miesto požiaru každý, kto bol plný síl striedal tých, čo boli vyčerpaní. Požiar bol veľký a po ťažkom dni, bola pred nami ťažká noc. Postavili sme jednotku, ktorá strážila zverený zásahový úsek. Vyhľadávali sa a dohášali skryté ohniská.

Náš tím netvoria len,, vyjazdoví hasiči,, , ale aj členovia DHZ, ktorí sa starali o všetkých, čo boli čerpať vodu u nás na zbrojnici. Poskytli im vodu, kávu…. zázemie…

V súčasnosti ešte stále v súčinnosti s inými dobrovoľnými zbormi vykonávame monitoring požiaroviska podľa pokynov veliteľa zásahu.

Niečo vám prezradím, aby to nebolo len profesionálne…. Strážime sa, neopúšťame sa, stojíme jeden pri druhom, náš veliteľ nás učí neuveriteľným veciam a nikoho nenechá bez odborného dozoru …. Stojíme pri sebe… A nám všetkým ide o bezpečnosť Vás všetkých a zároveň o to, aby sme nezabudli na ľudskosť – pomáhať si bez nároku na odmenu.

Vaša bezpečnosť je naša priorita a zároveň, je nám cťou spolupracovať s našimi kolegami ako v HaZZ, tak aj v dobrovoľníctve.

ĎAKUJEME

Martina Mandlíková