Odčerpávanie vody 21.6.2020

čerpanie vody

Ľudia nemajú len biologické potreby, ale aj sociálne. Pri dobrovoľníckej činnosti sa napĺňajú práve tie. Ľudí k tejto činnosti vedú rôzne pohnútky: vyhľadávanie priateľov, nové
vzťahy, vedú ich k tejto činnosti myšlienky svedomia, hľadajú v živote nové hodnoty, chcú sa stať užitočnými pre svoje okolie, v ktorom
žijú alebo chcú vyplniť voľný čas.
A takí ľudia sú aj medzi nami. Stretávame ich. Dobrovoľní hasiči sú dobrovoľníkmi, ktorí „denno-denne“, hocikedy sú ochotní nechať
začatú prácu a ponáhľajú sa pomôcť, kým prídu hasiči z povolania