Hľadáme nových členov

Sme partia aktívnych ľudí nadšených pre dobrovoľné hasičstvo, ktorí sa rozhodli nezištne pomáhať ľudom, obci, všeobecne prospešným akciám. Formou aktivít prispievame k výchove a vzdelávaniu detí a mládeže z Rovinky a okolia.

DHZ Rovinka vznikol 14.3.2019. V súčasnosti má 28 členov. Pod záštitou MV SR a DPO SR sa zúčastňuje odborných výcvikov, súčinostných cvičení s inými DHZ ako aj profesionálnymi zložkami integrovaného záchranného systému. Od roku 2022 budeme pôsobiť v nových priestoroch novej Požiarnej zbrojnice v Rovinke.

V našich radoch pôsobia nielen profesionálni hasiči, zdravotní záchranári, policajti, psovodi, vodiči ale aj ľudia z iných oblastí pracovného prostredia, ktorí svojou aktivitou prispievajú k efektivite, profesionalite a dobrému kolektívu.

Ak sa zaujímaš o túto tematiku a ponuka ťa oslovila hľadáme nových členov, pridaj sa k nám.


Stiahni si náborový leták vo formáte PDF.