Dezinfekcia I.

technický zásah - dezinfekcia

Na základe úloh stanovených krízovým štábom obce Rovinka dnes DHZO Rovinka začalo vykonávať dezinfekciu verejných priestranstiev v obci. Zbor bol starostom uvedený do pohotovosti za účelom ochrany obyvateľstva.  Dezinfekcia bude prebiehať opakovane. Dobrovoľný hasičský zbor obce je zriadený za účelom zvýšenia bezpečnosti občanov a k plneniu tejto úlohy pristupuje zodpovedne.