Kto Sme

Sme dobrovoľný hasičský zbor pôsobiaci v obci Rovinka, ktorý vznikol 14.3.2019.
V súčasnosti máme 28 členov. 23 našich členov má absolvovanú základnú hasičskú prípravu. Zároveň je väčšina našich členov preškolená na vykonávanie asistenčných protipožiarnych hliadok.

Od Ministerstva vnútra SR máme v dlhodobej výpožičke protipovodňový vozík, s ktorým sa zúčastňujeme na odborných školeniach pod záštitou Hasičského a záchranného zboru SR. Máme tiež pridelené vozidlo Iveco Daily ako zásahové vozidlo a cisternu Tatra. Technické zásahy realizujeme pomocou vozidla Ford Transit.
Máme vyškolených strojníkov, vodičov, pilčíkov a v radoch našich členov pôsobia aj profesionálni hasiči, záchranári, psovodi, či policajti.

Sme ľudia, ktorí sa rozhodli, že chcú nezištne pomáhať druhým a sme nadšení pre dobrovoľné hasičstvo. 


DHZ je základným a výkonným článkom organizačnej štruktúry DPO SR. Svoju činnosť rozvíja v súlade so Stanovami DPO SR a Zákonom o ochrane pred požiarmi, Zákonom o obecnom zriadení a ďalšími všeobecne záväznými predpismi. Ustanovuje sa v obciach a u právnických osôb.