DHZ Rovinka

Dobrovoľný hasičský zbor v Rovinke dlhé roky chýbal. Preto sme sa 30.5.2019 zaregistrovali ako samostatné občianske združenie.
Hrdo sa hlásime k odkazu prechádzajúcich generácií dobrovoľných hasičov v našej obci, no zároveň píšeme našu vlastnú históriu a chceme pracovať v duchu hasičského motta: „Bohu na slávu, blížnemu na pomoc“

Veľká vďaka za našu podporu patrí obci Rovinka. Bez tejto podpory by boli naše možnosti, ako pomáhať veľmi obmedzené.

Vďaka patrí všetkým našim podporovateľom, sympatizantom a fanúšikom.

Bez ľudských zdrojov by to nešlo a preto osobitne ďakujeme každému jednému nášmu členovi, ktorý prispel svojou troškou k tomu, aby sme to čo robíme robili ešte lepšie. Bez žiadneho z našich členov by naše súkolie nemohlo dokonale fungovať.

V neposlednom rade ďakujeme spoločnosti Webglobe-Yegon za podporu formou poskytnutia hostingu pre túto našu stránku.