Značky a ich význam

Táto tabuľka obsahuje základné technické značky používané hasičmi pri nákresoch. Toto sú tiež najčastejšie používané značky pri súťažiach hasičského športu v kategórii CTIF.

NázovFotografiaTechnická značkaPoužitie
PrúdnicaPrúdnicaPrúdnicaDosiahnutie uceleného prúdu vody na dlhšie vzdialenosti.
Podľa typu prúdnice možnosť nastaviť rôzne typy prúdov.
Hadica (v kotúči)HadicaHadicaDoprava vody medzi zdrojom vody (čerpadlo) a miestom vypúšťania vody (napríklad požiarisko)
Hrubá čiara = hadica rozmer „B“ 75mm
Tenká čiara = hadica rozmer „C“ 52mm
Čiarkovaná čiara = hadica rozmer „D“ 25mm
Sací kôšSací kôšSací kôšZamedzenie nasávania hrubých nečistôt do čerpadla
RozdeľovačRozdeľovačrozdeľovačRozdelenie dopravného vedenia vody na samostatné útočné prúdy
Požiarna savicaSavicasavicaVytvorenie nasávacieho vedenia vody medzi voľným vodným zdrojom (napríklad jazero) a čerpadlom
Pretlakový ventilpretlakový ventilpretlakový ventilVyrovnávanie tlaku vody v sústave a ochrane vybavenia
Hadicový zberačzberačzberačSpojenie dvoch prívodových hadíc „B“ jednou prípojkou k čerpadlu
Džberová striekačkadžberovkadžberovkaRučné čerpadlo s vlastným zásobníkom vody na hasenie menších požiarov, alebo k výcviku, prípadne na súťaže mladých hasičov.
Požiarnicky automobilautoautoDoprava hasičov, vody a techniky k miestu udalosti, napríklad k požiaru
Prenosná požiarnicka striekačkapožiarnicka striekačkapožiarnicka striekačkaSamostatné čerpadlo určené na hasenie požiarov, alebo čerpanie vody zo zaplavených priestorov, prípadne ako agregát na diaľkovú dopravu vody.