Základná príprava DHZ

základná príprava

Človek a oheň, obec a požiarna ochrana, požiarnici a sv. Florián, to sú spojenia, nad ktorými sa už po niekoľko generácií takmer nikto ani nezamyslí. Patria k sebe, veď je naozaj ťažko predstaviť si živé a rodinné spoločenstvo obyvateľov obce, ktorému by chýbali obetaví a odvážni ľudia, ochotní zanechať akúkoľvek dôležitú prácu alebo prerušiť odpočinok alebo spánok a bežať na pomoc, keď zaznie signál – „horí.“
Sme radi, že dnes v našej obci sú ľudia ochotní obetovať svoj čas a riskovať svoje zdravie pre dobro a pomoc iným. Naši dobrovoľní hasiči z Rovinky sa dva víkendy v rozsahu 40 hodín vzdelávali a dnes úspešne ukončili základnú prípravu, aby mohli v obci prispieť k zvýšeniu našej bezpečnosti.
Rozhodli sa svoj voľný čas zasvätiť heslu “Bohu na slávu, blížnemu na pomoc”.