Zabíjačka v Rovinke (12.3.2022)

Zabíjačka v Rovinke je tradične celkom milou udalosťou a príležitosťou zas stretnúť svojich susedov. Pre nás ako dobrovoľných hasičov je to ďalšia príležitosť byť pre obec užitoční. Pomohli sme pri rozložení stolov i stanov. Pomáhali sme aj pri výdaji stravy a samozrejme sme zabezpečovali aj protipožiarne asistenčné hliadky.
Veľmi nás potešil záujem zo strany detí i dospelých o ukážku našej techniky. Tešíme sa na ďalšie podobné stretnutia.