Vzácna návšteva na hasičskom krúžku

V piatok na hasičskom krúžku mali naše deti vzácnu návštevu – plk. Ing. Dušana Timka, krajského riaditeľa HaZZ v Bratislave. Deti mu predviedli nácvik svojich hasičských zručností a samozrejme nezabudli ani na krúžkový pokrik. Počas nástupu dostali za usilovnosť aj malú odmenu.

Následne pán riaditeľ bol pozrieť aj zbrojnicu, kde vzdal poctu pamiatke Miška Dubovana a následne sa stretol aj s členmi DHZ a pánom starostom Káčerom.