Výročná schôdza

Dňa 9.3.2024 sa konala výročná členská schôdza DHZ Rovinka.
Svojou účasťou nás poctili a zároveň potešili zástupcovia HaZZ pán prezident pplk. Ing. Adrián Mifkovič, pán viceprezident plk. Ing. Petr Tánczos, PhD., zástupca DPO SR pán Juraj Deak veliteľ UZO DPO SR Pezinsko-Seneckej, pán starosta Rovinky Ing. Tomáš Káčer, pán starosta Dunajskej Lužnej Ernest Németh, pani prednostka OU Rovinka Ľubomíra Šuvadová.
Ďalšími našimi vzácnymi hosťami boli zástupcovia našich partnerských dobrovoľných hasičských zborov Dobrovoľný hasičský zbor Šamorín Hasiči Most pri Bratislave Dobrovoľní hasiči MILOSLAVOV Dhz Veľká Paka-Nagypakai Ött Dhz Podunajské Biskupice Hasiči Ivanka pri Dunaji.
V neposlednom rade členovia DHZ Rovinka svojou vysokou účasťou zodpovedne pristúpili k svojmu členstvu v DHZ Rovinka.

Úprimná vďaka patrí každému, kto prispel k dôstojnému priebehu tejto schôdze.

Na schôdzi boli členom odovzdané povýšenia, čestné uznania a ďakovné listy.
Ďakovné listy boli odovzdané aj partnerským zborom a pánovi starostovi Rovinky.
Všetkým srdečne blahoželáme