Výjazd 11.3.2022

Vypaľovanie trávy sa na prvý pohľad zdá mnohým ako „dobrý nápad“. Ale táto činnosť je oprávnene zakázaná!
Škodí životnému prostrediu a takýto oheň sa veľmi ľahko nekontrolovateľne rozšíri!
Prosím neohrozujme prírodu, seba samých a svojich susedov takýmto nerozvážnym konaním