Výcvik 3.5.2020

prvá pomoc

Prvá pomoc a dopravné vedenie vody sú základné zručnosti, ktoré si musí každý člen osvojiť. Dnes sme absolvovali zdokonaľovací výcvik pod vedením nášho veliteľa Petra Moravčíka a nášho člena, ktorý pôsobí aj v Červenom kríži Rasťa Beňa. Páni, zo srdca ďakujeme, že sa môžeme učiť pod dohľadom profesionálov