Výcvik 3.4 a 10.4.2022

Hovorí sa, že opakovanie je matkou múdrosti. V našom prípade to môže znamenať rozdiel medzi tým, či vieme, alebo nevieme účinne a rýchlo zasiahnuť tam, kde je potrebná naša pomoc. Nehovoriac o tom, že sa nechceme pridať na stranu zachraňovaných v prípade, že podceníme našu prípravu.

Naše posledné výcviky sme zamerali na požiarny útok dvoma C-prúdmi a hasenie požiaru na streche. Vyskúšali sme si bezpečný pohyb po rebríku, ako aj bezpečné vytiahnutie hadice. Tiež sme si prakticky ukázali, ako sa bezpečne pohybovať po streche, kde môže hroziť preborenie.