Výcvik 25.6.2022

Nový člen väčšinou zažíva tzv. krst ohňom. Noooo, ale čo povedať, keď dve z našich nových členiek začali výcvikom, kde sa trénuje záchrana topiaceho? Je to vlastne jedno, lebo Zuzka a Miriam to dnes zvládli na jednotku s hviezdičkou.

Veľká vďaka aj Michalovi Dubovanovi, ktorý dnes výcvik viedol.
A naše stálice Filip a Samuel už len zopakovali získané zručnosti.