Úväz na prúdnici

úväz na prúdnici

Úväz na prúdnici je používaný na vytiahnutie hadice s prúdnicou pomocou lana do výšky, aby napríklad hasič nemusel postupovať po rebríku s hadicou.

Ako základ sa používa kotvový uzol (líščia slučka, resp. jednoduchý prusík) ktorý sa uviaže okolo polospojky medzi prúdnicou a hadicou a fixuje tak daný spoj. Následne sa okolo hubice na prúdnici vytvorí protismerná slučka, ktorej úlohou je hlavne smerové vedenie prúdnice, aby sa napríklad nezachytávala o priečky rebríka.

Vo videu je ukázané, ako sa uzol viaže priamo na prúdnicu. Druhá časť videa ukazuje, ako je možné uzol nacvičiť v domácich podmienkach, kde nemáme k dispozícii prúdnicu.