Testovanie Rovinka

covid-19

Ťažké chvíle dokážu ľudí rozdeliť, ale aj spojiť. Každý z nás prichádza na testy s obavami, strachom z výsledku testu, strachom z možnej nákazy. Ale napriek tomu, že je situácia ťažká zomkli sme sa.. Samospráva, zdravotníci, vojaci, hasiči, dobrovoľníci a v neposlednom rade vy… Ľudia, ktorí boli napriek strachu zodpovední . Dovoľte, aby sme touto cestou poďakovali všetkým, čo prispeli k plynulému a bezpečnému priebehu testovania. Starostovi obce Milanovi Kubešovi, prednostovi obce Tomášovi Káčerovi, vďaka ktorému sa nastavil rezervačný systém, pani riaditeľke Lenke Zelenskej za úžasné zázemie, všetkým zdravotníkom, zamestnancom obce aj školy. Ďakujeme v neposlednom rade vám, občanom Rovinky, za zodpovedný a zároveň napriek okolnostiam úžasný prístup a pokojný priebeh.