Tesársky uzol

tesársky uzol

Tesársky uzol patrí medzi základné uzly používané hasičmi a v hasičskom športe. Jedná sa o pomerne jednoduchý uzol, ktorý drží dostatočne pevne aj pri potrebe vyššieho zaťaženia. Jeho nevýhodou je, že pokiaľ dôjde k jeho uvoľneniu, následne sa môže samovoľne povoliť.

Postup, ako uviazať tesársky uzol. Vo videu je naznačený závit vytvorený 3x. V prípade, že potrebujem fixovať ťažšie bremeno, potom je možné počet závitov zvýšiť. Uzol spoľahlivo drží na guľatine tým, že pri doťahovaní pritláča obmotané lano o predmet, čím bráni prekĺznutiu uzla.