Taktické cvičenie 24.9.2022

Vedie nás všetkých spoločná túžba pomáhať a starať sa o Vašu bezpečnosť. Dnes za účelom preverenia akcieschopnosti a pripravenosti dobrovoľných hasičských zborov obcí a mesta bolo vykonané spoločné taktické cvičenie, v ktorom si jednotlivé hasičské jednotky preverili súčinnosť pri hasení požiaru a zároveň bolo prostredníctvom diaľkovej dopravy vody z jazera cez 7 stanovísk zabezpečené plnenie zásahových vozidiel vodou z jazera. Veľká vďaka patrí všetkým dobrovoľným hasičským zborom obcí a mesta za úžasnú spoluprácu na vysokej úrovni.

Cvičenia sa zúčastnili DHZo Rovinka, DHZO Most pri Bratislave, DHZO Nová Dedinka, DHZM Šamorín, DHZM Šamorín-Mliečno, DHZO Veľká Paka, DHZO Tomášov, DHZO Bernolákovo, DHZO Kráľová pri Senci. Ďakujeme všetkým hasičským jednotkám za skvelý výkon pri všetkých činnostiach. Naše cvičenie podporil aj Hasičský a záchranný zbor prostredníctvom zástupcu kpt. Ing. Milana Moravčíka a starostovia obcí Rovinka a Dunajská Lužná.