Hniezdo sršňov

dňa 19.4.2020 bola obyvateľkou obce nahlásená udalosť “hniezdo sršňov v rodinnom dome”. Na žiadosť starostu a v zmysle pokynov veliteľa bol ohlásený výjazd 1+2 operačnému stredisku. Hniezda boli odstránené, taktiež okolie objektu a strecha dodatočne skontrolovaná. Zvýšenie bezpečnosti občanov je náš cieľ a aj takto sa snažíme pomáhať.