sv. Florián

Dnes 4.5. je sviatok sv. Floriána – patróna hasičov.
Je tiež patrónom kominárov, pekárov, hrnčiarov, hutníkov. Tiež sa označuje za ochrancu pred neúrodou, suchom a pred búrkou.

Florián bol plukovníkom v legionárskom vojsku rímskeho cisára v Cetii. Okolo roku 300 sa postavil na ochranu 40 uväznených kresťanských legionárov, ktorých sa pokúsil vyslobodiť. Za tento pokus bol odsúdený na smrť. Na krk mu bol priviazaný mlynský kameň a následne utopený vo vodách Enns. Legenda hovorí, že voda vyplavila Floriánovo mŕtve telo na skalu, kde ho našla vdova Valéria, ako ho pred zhanobením stráži veľký orol. Ten sa objavil aj na niektorých neskorších zobrazeniach tohto svätca.

Povesť hovorí, že Florián v ôsmom storočí zachránil nemecké mesto Norimberg. Podľa legendy taktiež ochránil istého uhliara, ktorý spadol do ohňa a na príhovor svätca bol zachránený.
Zobrazuje sa ako rímsky dôstojník alebo vojak s prilbou na hlave, v ľavej ruke so zástavou, v pravej s nádobou na vodu, ktorou zalieva horiace obydlie.