Spoločné cvičenie v Moste pri Bratislave

Ďakujeme za pozvanie našim kamarátom a partnerom z DHZ Most pri Bratislave a za skvelú spoluprácu s novým Dobrovoľným hasičským zborom Vinosady.

Absolvovali sme spoločné cvičenie v Moste pri Bratislave. Po úvodnej teoretickej časti a diskusii, sme sa presunuli na plánované miesto cvičenia. Súčasťou nebolo len povinné preskúšanie techniky, ale aj zaškolenie nových členov. Rovnako sme sa pripravili na chladné obdobie keďže hasenie požiarov v zime je veľmi náročné a technika musí fungovať na 100%.

Posledné týždne si nás rodiny vôbec neužili, no môžeme povedať že sme vždy pripravení pomôcť všade tam kde treba.

Ďakujeme kolegom a už teraz chystáme ďalšie tematické cvičenie.