Pozvánka na čistenie jazera

Dňa 20.6.2021 od 9.00 sa bude prvýkrát čistiť nielen okolie našej nádhernej Štrčky (malé jazero za hrádzou), ale aj jej dno. Uvedená akcia sa uskutoční v spolupráci s potápačmi z AKITO diving, potápačmi dobrovoľníkmi, obcou Rovinka, Slovenským rybárskym zväzom – miestna časť Dunajská Lužná a samozrejme DHZ Rovinka. Následne budú na základe podnetu komisie ochrany verejného poriadku a životného prostredia na našich jazerách vykonané rozbory vody. Všetkých ľudí dobrej vôle pozývame priložiť ruku k dielu a tým zlepšiť stav životného prostredia v našom bezprostrednom okolí. Stretávame sa na parkovisku pri jazere a tešíme sa na vás.
Je to naša obec, starajme sa o ňu spoločne