Poriadok musí byť

Hovorí sa, že „čistota = pol života“. Ak na výzbroji a výstroji môže závisieť váš život, platí to dvojnásobne a preto poriadok musí byť.

Aj preto sa pravidelne stretávame a udržiavame našu techniku v 100% pripravenosti a užívame si spoločné chvíle v kruhu priateľov.