Pomoc pri čistení odvodňovacieho kanála

Čistenie odvodňovacieho kanála

Čo je pomoc blížnemu? Je to len záchrana človeka, zvieraťa alebo majetku? Pomoc je aj, keď sa staráme o prostredie, v ktorom žijeme. Preto sme sa rozhodli, že priložíme ruku k dielu a pomôžeme pri skrášlení nášho “miesta na zemi” – obci, v ktorej sme našli domov .

V závere už len dodám, že výstižné sú slová piesne Miesto na zemi od skupiny Atlanta:

Vieš , vždy je niečo krásne, čo stretáš každý deň, ja to svoje som už našiel a budem žiť len preň.
To, čo pomáha prežiť deň, čo nám nájde miesto na zemi, to, čo vráti aj deťom svet, je to v nás.