Pomoc pre Ukrajinu

V tomto príspevku nechceme rozoberať situáciu na Ukrajine a kto, za čo vlastne môže. Pre nás, ako dobrovoľných hasičov nie je podstatné prečo ľudia trpia. Pre nás je podstatné to, že chceme zmierniť utrpenie každého človeka na čo najnižšiu úroveň. Aj preto sa mnohí z nás aktívne zapojili do pomoci pre Ukrajinských utečencov, či už pomocou pri príprave azylového domu, organizovaní zbierok, či zapojením sa do skautskej iniciatívy, či prostredníctvom červeného kríža strávili „pár“ dní službou priamo na hraničnom prechode.
A hovoríme veľké NIE vojne nie len na Ukrajine.