Planý poplach 15.3.2022

fire alarm

Občas sa stane, že sme povolaní na výjazd a po príchode na miesto zistíme, že sa vlastne nič nedeje. Na jednej strane sa z toho tešíme, lebo každý náš ostrý zásah znamená, že sa pred ním udialo niečo negatívne a tu sa vlastne nič nestalo. Na strane druhej sme však v okamihu, kedy sa nachádzame na výjazde mimo disponibilného času, kedy by sme sa mohli venovať iným potrebným veciam.
V každom prípade však tento stav minimálne preveril našu pripravenosť a berieme ho ako nácvik rýchleho nástupu.