Odhalenie busty Ödöna Széchenyiho v Šamoríne

Bolo nám cťou byť s našimi priateľmi z DHZ Šamorín pri takto vzácnej a krásnej udalosti. Držíme palce v ďalšej činnosti.

Za prítomnosti členov Dobrovoľného hasičského zboru Šamorín, založeného pred poldruha storočím, zástupcov spriatelených hasičských zborov z domova i zo zahraničia, ako aj predstaviteľov mesta a župy bola v sobotu 11. novembra 2023 v parku vytvorenom na nádvorí hasičskej stanice odhalená busta grófa Ödöna Széchenyiho, zakladateľa organizovaného hasičstva v Karpatskej kotline. Busta je dielom sochára Zsolta Árona Majorosa.

Po tomto akte nasledovalo otvorenie stálej expozície historickej hasičskej techniky, ktorá je treťou svojho druhu v krajine. Vystavenú hasičskú techniku zrenovovali členovia DHZ Šamorín. Park sôch a stála expozícia boli realizované s podporou darcov, mesta a Trnavského samosprávneho kraja, ako aj medzinárodných grantov.