npor. Ing. Michal Dubovan

prvý predseda DHZ Rovinka

Všetci vieme ako vznikajú „diela – projekty“.
Je to myšlienka, ktorá vám dáva zmysel a zároveň ju človek nevie uskutočniť sám. S malou dušičkou som oslovila svojich kolegov z HaZZ, ktorí žijú v Rovinke, či sa pridajú k tomuto náročnému, ale krásnemu projektu, ako je založenie DHZ Rovinka. Prvá Miškova odpoveď bola „Ako myslíš, ale ľahké to nebude„.
Nebolo to ľahké, ale statočne pridal tento chlap ruku k dielu. Znak, pod ktorým ku vám prichádza DHZo Rovinka, je jeho práca. Vybavil naše prvé školenie na prácu s protipovodňovým vozíkom a pravdaže vďaka plnému nasadeniu počas školenia, skončil celý mokrý.

Npor. Ing. Michal Dubovan sa na ustanovujúcej schôdzi DHZ Rovinka stal jej prvým predsedom.
Bol to človek, ktorý svojou prítomnosťou vždy priniesol úsmev na tvár všetkých okolo seba a ťažké neriešiteľné veci vedel zmeniť na výzvy. Svojím prístupom a vôbec tým, kto bol, sa stal neoddeliteľnou súčasťou nielen DHZ Rovinka, ale aj našich sŕdc.

Jeho tragická smrť bola a je pre nás všetkých jedným z najťažších okamihov, aké vedia vstúpiť do života dobrovoľníctva. Nestratili sme „len“ predsedu, ale priateľa …

Nikdy nezabudneme Miško.

Stráž nás, prosím, z hasičského neba