Nové posily – hasičská cisterna Steyer

V mojom mene a v mene celej DHZ Rovinka, by som chcel poďakovať Paľovi Kravárikovi z DHZ Devínska Nová Ves a samozrejme DHZ Jarovce, zastúpený Paľom Židekom a pánovi starostovi MČ Jarovce, Jozefovi Uhlerovi, ktorí nám predali za symbolickú cenu pre nich už nepotrebnú hasičskú cisternu Steyer. Veľmi sa tešíme, že si dobrovoľní hasiči vedia aj takto pomáhať a že sa nám podarilo sprocesovať túto kúpu, čím sme obohatili našu hasičskú techniku o ďalšie vozidlo, ktoré nám pomôže plniť naše poslanie nezištne pomáhať. Peťo Rovňak.