Mikuláš + ocenenie spolupráce s DHZ Šamorín

Poznáte určite mnohí, čo to je „nabitý“ víkend. Tak my sme ho mali…
Začalo to naši drahí priatelia hasičským krúžkom v piatok, kde ku našim deťom dorazil Mikuláš. Pokračovali sme s Mikulášom v nádherne vyzdobenom aute na návštevy detí našich členov. Samozrejme Mikuláša doplnila úžasná posádka a pomocníci. V sobotu sme sa starali na vianočných trhoch o vašu bezpečnosť.

A v nedeľu sme prijali pozvanie našich drahých priateľov z Dobrovoľný hasičský zbor Šamorín a zúčastnili sme sa slávnostnej členskej schôdze pri príležitosti 150teho výročia, kde sme dostali medailu 3tieho stupňa, pamätnú medailu a ďakovný list za vzájomnú podporu a spoluprácu. Bolo nám cťou naši drahí priatelia z Dobrovoľný hasičský zbor Šamorín- Önkéntes Tűzoltó Testület Somorja.

Bol to úžasný víkend plný prekvapení, radosti, profesionálnej starostlivosti, úcty, rešpektu a priateľstva.