MDD v Moste pri Bratislave

Keď stoja dobrovoľné zbory pri sebe …

Každý z nás sa môže cítiť bezpečnejšie, keď vie, že je pomoc na blízku v prípade nečakaných problémov. Niekedy však problémy prevyšujú schopnosti jednej DHZ a je dôležitá spolupráca. Tá sa najlepšie utužuje práve na akciách, kde sa môžeme spoločne zabaviť a urobiť niečo pre našich najmenších. Aj preto sme podporili našich priateľov z DHZ Most pri Bratislave na ich oslavách MDD.

O svojej akcii napísali na facebooku tieto riadky:

Deň detí v Moste pri Bratislave dopadol napriek chladnému vetru výborne. Veľa detí sa zabavilo, veľa rodičov tiež a ešte sme stihli ukázať aj čo to z našej činnosti.

Ďakujeme veľmi pekne každému čo sa prišiel s nami zabaviť. Deti sú našou najdôležitejšou súčasťou a práve pre ne sme to s radosťou robili.

Rovnako ďakujeme DHZ Rovinka, pánovi starostovi a najmä Petrovi Kováčikovi za fotky na ktorých opäť dokazujeme že Most pri Bratislave má nielen šikovných ale aj pekných hasičov/ky.

Ďakujeme.