Hasičský šport – práca s deťmi a mládežou

hasičský šport

Jedna z mnohých činností DHZ rovinka je vzdelávanie a práca s deťmi a mládežou.
Organizujeme rôzne ukážky, diskusie a exkurzie. Máme záujem, aby všetci vedeli poskytnúť prvú pomoc a aby vedeli správne reagovať v prípade nebezpečenstva.

Našou primárnou činnosťou v rámci výchovy detí je pravidelný krúžok hasičského športu.

Prijímanie nových členov je otvorené

Hasičský šport

– hasičský šport je krúžok pre deti vo veku 5-18r
– stretnutia prebiehajú celoročne (aj v lete – samozrejme rešpektujeme dovolenky a tábory)
– miesto stretnutia je operatívne určené podľa typu tréningu (obvykle plocha pri malom jazere v Rovinke, v zimnom režime školská telocvičňa)
– termíny stretnutia sú od 15.04.2022 v piatok od 15:00 do 16:30 v Cieľovej Rovinke
– poplatok za krúžok je 50€/rok (pokiaľ je cena jedinou prekážkou, prosím kontaktujte nás)
Bankový účet: IBAN SK2809000000005159526402
– komunikácia s rodičmi prebieha cez spoločnú WhatsApp skupinu

V prípade otázok nás kontaktujte mailom sport@hasicirovinka.sk
alebo telefonicky Barbora Jediná +421 908 114 259

Činnosť:
V rámci hasičského športu sa usilujeme rozvíjať pohybové zručnosti detí s dôrazom na cvičenia s hasičskou technikou. Zároveň trénujeme fyzickú a psychickú odolnosť detí a snažíme sa vytvoriť z našej skupiny silný a súdržný tím, kde sa vie každý na každého spoľahnúť.
Samozrejmosťou je vzdelávanie v oblasti prvej pomoci, ale aj pohyb v teréne, či viazanie uzlov a nevyhýbame sa ani vode, či bezpečnému haseniu plameňov.
V neposlednom rade je pre nás krúžok hasičského športu zdrojom nových potenciálnych členov nášho združenia dobrovoľných hasičov.

Prihláška:
Oslovila ťa myšlienka byť členom hasičského športu?
Neváhaj a vyplň nám prihlášku

(priamy link: https://forms.gle/JtBTmTKnaThhU3ov5)