Hasičská zbrojnica

hasičská zbrojnica

Dnešný deň bol pre našu DHZ i DHZo výnimočný. Je to deň, kedy nám bola slávnostne odovzdaná do užívania novučičká hasičská zbrojnica.

V tento slávnostný deň nás prišli podporiť aj naše spriatelené zbory z blízkeho okolia a po odovzdaní zbrojnice nám pomohli vytvoriť fantastickú atmosféru na hasičskom popoludní plnom pripravených súťaží pre deti. Samozrejmosťou boli ukážky hasičskej techniky jednotlivých zborov a predviedol sa aj náš krúžok hasičského športu. Deň vyvrcholil penou pre deti. Aby deti z červeného jabĺčka neboli ukrátené i tento zážitok, urobili sme im ju po ich vystúpení znova. Čerešničkou na pomyselnej torte bola ohňová show v podaní Dream dancers.

Ďakujeme všetkým za vašu podporu a že ste si tento veľký deň prišli s nami užiť.
Veríme, že nová zbrojnica nám pomôže byť bližšie k vám našim občanom, ktorým chceme pomáhať nie len v ťažkých časoch a tajne dúfame, že najviac našich výjazdov počas roka bude robiť penu pre deti.