Dron v našej DHZ

Tak ako sme sľúbili, dnes vám po správe o našich malých hasičoch priblížime zo včerajšieho dňa výcvik našich členov.

Naša jednotka dostala ako dar dron od Dominika Vároša, ktorý sa špecializuje na ich nasadenie pri rôznych typoch zásahov v súčinnosti so zložkami integrovaného záchranného systému. Včera sa nám venoval a,, zasväcoval,, nás do možnosti využitia dronov pri zásahoch. Bol to veľmi zaujímavý výcvik, ktorý posúva našu jednotku opäť vpred.

Touto cestou chceme zároveň vyjadriť úprimné ĎAKUJEME za tento dar.